musemindmusemund hel


I en föränderlig värld blir vinnarna de som har förmågan att fånga signalerna från kunden och omvärlden, ta de signalerna och omvandla insikterna till relevant handling och innehåll.
Muse Mind är designmanagement byrån som hjälper företag växa genom samverkan av design och strategi. Vi hjälper er identifiera potential, genom att omvandla kunskap till insikt.

Gemensamt fastställer vi nuläge, önskat läge och hur ni tar er dit.

Resultatet landar i en visuell målbild och handlingsplan, som hjälper er i stegen ni behöver ta för att nå ert önskade läge och fortsatt bra business.
Det handlar om att binda samman ert företag med kunden, genom ett förtydligat erbjudande, positionering och visual goals. Vi syr ihop den röda tråden.

Vi erbjuder designmanagement lösningar, allt ifrån coachning och handlingsplaner, till fungerande målbilder, företagsidentiteter och designtjänster.

Välkomna!