På ren svenska är det affärsutveckling!
Vi översätter trender och kundbeteenden till affärsstrategier,
med fokus på sortimentsplanering.

Design management är affärssidan av design. Designmanagers behöver kunna prata både affärs och designspråket.

Design management är det initiala visionära arbetet och det påverkar affärsbesluten och de produktstrategier som  den pågående processen följer, dvs processledningen, hela vägen fram till kunden. Vi anpassar och skapar den bästa lösningen för er.

Design Management skapar tydliga, medvetna produkter och sortiment. Det ger tydliga, medvetna arbetssätt. Något som är otroligt viktigt när kunden ska göra sina köpval. En tydlig produkt, som vet vad den vill förmedla och till vem, övertygar och skapar trygghet.
Känner kunden sej trygg med dej som företag och dina produkter, handlar hon.

En bra win-win säger vi!


Back to Top