omvärldsanalys
Ger dej en överskådlig bild av centrala trender, kundbeteenden och samhällsförändringar som kommer påverka företaget de närmsta åren.

Strategi
När vi vet kundens framtida beteendemönster och vilka trender som kommer påverka henne, kan vi sätta en strategi utifrån ett designperspektiv.

visual goal
Sammanfattar och kopplar samman insikt, strategi och design. Utifrån ett visual goal skapas sen ett produktsortiment.

processledning
En summering av omvärdsanalysen, visual goal och strategier, ger sen en handlingsplan och 
genomförande, i form av projektledning och processledning.


Att se till att vi landar där målbilden är satt, eller gör relevanta justeringar på vägen; med utgångspunkt i händelser i omvärlden och genomförda åtgärder.

Back to Top