Att utveckla och planera för framtiden är riskeliminering!
Därför använder vi oss av omvärldsanalys som vi bygger en strategi utifrån. Sortimentsplanering är i fokus, då den är nyckeln till kunden.

omvärldsanalys
Ger dej en överskådlig bild av centrala kundbeteenden, trender och samhällsförändringar som kommer påverka företaget de närmsta åren.

strategi
När vi vet kundens framtida beteendemönster och vilka trender och samhällsförändringar som kommer påverka henne, kan vi sätta en strategi utifrån den analysen.

visual goal
Sammanfattar och kopplar samman insikt, strategi och design. Utifrån ett visual goal skapas sen ett produktsortiment. Det framtida sortimentet ska stärka affärsplanens siffror och ge en tydlig riktning för marknadsplanen.

processledning
Vi vill ta tillvara på medarbetarens naturliga driv och skapa en företagskultur med ett ledarskap som tar höjd för framtidens behov. Vi skapar en handlingsplan och 
ett genomförande, i form av projektledning och processledning.

Back to Top