Att utveckla och planera för framtiden är riskeliminering!
Därför använder vi oss av omvärldsanalys som vi bygger en strategi utifrån. Sortimentsplaneringen är i fokus, då sortimentet är kundens behov.

omvärldsanalys
Ger dej en överskådlig bild av centrala kundbeteenden, trender och samhällsförändringar som kommer påverka företaget de närmsta åren.

strategi
När vi vet kundens framtida beteendemönster och vilka trender och samhällsförändringar som kommer påverka henne, kan vi sätta en strategi utifrån den analysen.

visual goal
Sammanfattar och kopplar samman insikt, strategi och design. Utifrån ett visual goal skapas sen ett produktsortiment, som stärker affärsplanens siffror och ger en tydlig riktning för marknadsplanen.

processledning
Vi vill ta tillvara på medarbetarens driv och skapa en kultur med ett ledarskap som tar höjd för framtiden.
Vi skapar en handlingsplan och  ett genomförande, i form av projektledning och processledning.

Back to Top