Design Managementhur?


omvärldsanalys
Överskådlig bild av centrala trender som kommer påverka företaget de närmsta åren.

visual goal
Sammanfattar insikt, innovation, strategi och design.

färdväg
En sumering av omvärdsanalysen, visual goals, centrala ideer och strategier; för att hantera framtiden och ta sej i rätt riktning.

handling

Genomförandet och justeringen av målbilden, färdvägen och arbetsmodellen; med utgångspunkt från händelser i omvärlden och genomförda åtgärder.

coaching
Vi finns med längs vägen och guidar er i utförandet.

workshops
Där vi startar processen och hittar målen, eller jobbar igenom moment på vägen.

seminarium

Utbildning så att ni säkerställer att alla är med på banan och har förståelse för hur och varför vi gör det vi gör.


Vår roll är att hjälpa våra kunder längs vägen, med de bitar de behöver.