Design Managementdesignmanagement


Design management är affärssidan av design. Design Managers behöver kunna prata både affärs och designspråket.

Design management startar upp det visionära arbetet och påverkar affärsbesluten och de strategier som säkerställer innovation. Designmanagement påverkar den pågående processen och metoden för utförandet, hela vägen fram till kunden. Design Management skapar tydliga och medvetna produkter, kommunikation och miljöer.

Hjälpmedel för att säkerställa detta är:

  • omvärldsanalys
  • målbilder i form av visual goals
  • metod och process i handlingsplaner
  • företagsidentiteter


Kortfattat så översätter vi trender och beteenden till affärsstrategier, baserat på en designmanagement filosofi.